ESV: Slut på pengar till ofinansierade reformer

STATSFINANSER. Överskottet i statens finanser krymper och om regeringen ska hålla överskottsmålet finns inga pengar till ofinansierade reformer, enligt ESV:s nya prognos.

Efter flera år med högkonjunktur och kraftigt stigande skatteintäkter lugnar ekonomin ned sig och regeringen kommer framöver vara tvungen att hushålla mer med statens pengar om inte överskottsmålet ska överskridas.

– Det blir överskott på ungefär 20 miljarder kronor de kommande två åren, sade Ann-Sofie Öberg, biträdande avdelningschef på ESV, på en pressträff där prognosen presenterades.

Överskottsmålet är idag en procent av BNP. Men regering och opposition har kommit överens om ett nytt lägre överskottsmål från och med 2019. Då kommer det att bli en tredjedels procent av BNP.

Login