Enklare få hjälp över gräns

SOCIALT. Sverige ska ställa sig bakom en internationell konvention om gränsöverskridande skydd för vuxna som inte kan ta hand om sig själva, föreslår en utredare.

Förslaget innebär att Sverige ska tillträda 2000 års Haagkonvention som bland annat syftar till att skydda den om flyttat utomlands och av olika anledningar inte kan ta till vara sina intressen. Det kan exempelvis handla om en utländsk medborgare som bor i Sverige och behöver en god man, förvaltare eller personlig assistent.

Konventionen anger bland annat vilket lands lag som ska gälla, hur beslut ska verkställas i ett annat land och hur ländernas myndigheter ska samarbeta. Enligt utredningsförslaget ska konventionen gälla som svensk lag.

 

Login