Ekoproducenter ska offentliggöras

Uppgifter om ekologiska producenter ska finnas i offentliga register hos de företag som sköter kontrollen och certifieringen, enligt ett lagförslag som näringsdepartementet förbereder. Ändringen grundar sig i en EU-förordning och syftet är att öka förtroendet för den ekologiska produktionen hos konsumenterna.

Lagändringen ska träda i kraft de 1 januari 2016, enligt förslaget i promemorian.

Login