Ebolavirus klassas som samhällsfarligt

VÅRD. Riksdagen har beslutat att klassa virussjukdomen ebola som en samhällsfarlig sjukdom. Det innebär att det blir möjligt att använda extra-ordinära smittskyddsåtgärder utifall en epidemi skulle bryta ut i Sverige.

Efter utbrottet i Västafrika och efter en rapport från Socialstyrelsen har regeringen beslutat att det finns skäl att höja beredskapen.

När en sjukdom förs in som samhällsfarlig i smittskyddslagen kan beslut om extraordinära smittskyddsåtgärder fattas. Då kan ansvariga myndigheter tillämpa åtgärder så som karantän, hälsokontroller vid inresa eller avspärrning av ett område för att motverka sjukdomsspridning. Detta görs för att skydda viktiga samhällsfunktioner. Tidigare har smittkoppor och SARS (svår akut respiratorisk sjukdom) räknats som samhällsfarliga sjukdomar.

Ebolaviruset har tekniskt sett redan innefattas i smittskyddslagen, eftersom sjukdomen tillhör gruppen virala hemorragiska febrar, som redan finns listade under allmänfarliga sjukdomar.

Lagändringen kommer att träda i kraft den 1 april 2015.

 

Forrige artikel Utskott: bättre stöd till veteran i utlandstjänst Næste artikel Danmark planerar nya åtgärder mot terrorhot