DS: Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet

Utredaren har överlämnat "Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet" till infrastrukturdepartementet.

I promemorian finns ett förslag till en ny lag om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet som syftar till att skapa särskilda drivkrafter för elnätsföretag att göra investeringar som ökar kapaciteten i nätet. Lagen gäller nätföretag som har ett s.k. outnyttjat underskott i förhållande till intäktsramen för tillsynsperioden 2012–2015 och innebär att Energimarknadsinspektionen ska besluta att ett sådant företag har ett särskilt investeringsutrymme.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021

 

Login