DS: Offentlighetsprincipen hos börsnoterade skolföretag

Utredaren har överlämnat "Offentlighetsprincipen hos börsnoterade skolföretag" till utbildningsdepartementet.

Promemorian innehåller en analys av om lagförslagen i lagrådsremissen Offentlighetsprincipen ska gälla i fristående skolor (U2018/00617/GV) behöver kompletteras för att offentlighetsprincipen ska kunna införas hos huvudmän för fristående skolor som är börsnoterade aktiebolag eller dotterbolag till börsnoterade aktiebolag.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login