DS: Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem (DS 2019:2)

Utredaren har överlämnat "Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem" till socialdepartementet.

En arbetsgrupp vid Socialdepartementet har tagit fram förslag på höjda åldersgränser i enlighet med principerna i Pensionsgruppens överenskommelse. Arbetsgruppen redovisar sitt förslag i denna promemoria. Förslaget har tagits fram genom löpande avstämningar mellan arbetsgruppen och Pensionsgruppen.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login