DS: EU:s framtida jordbrukspolitik (DS 2018:10)

Utredaren har överlämnat "EU:s framtida jordbrukspolitik" till näringsdepartementet.

Denna departementspromemoria har tagits fram inom regeringskansliet och utgör ett underlag med förslag för en önskvärd förändring av den gemensamma jordbrukspolitiken till år 2030.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login