DS: Anpassad miljöprövning för en grön omställning (DS 2018:38)

Utredaren har överlämnat "Anpassad miljöprövning för en grön omställning" till miljö- och energidepartementet.

En utredare har sett över hur miljöprövningssystemet kan ändras för att främja investeringar som bidrar till en grön omställning samt hur miljöprövningsprocessen i övrigt kan bli mer effektiv. Utredningen lämnar ett antal förslag i syfte att göra miljöprövningsprocessen mer ändamålsenlig.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login