DS: Åtgärder för att mildra konsekvenserna på det sociala området vid ett avtalslöst brexit

Utredaren har överlämnat "Åtgärder för att mildra konsekvenserna på det sociala området vid ett avtalslöst brexit" till socialdepartementet.

Som en följd av brexit riskerar enskilda att få sin ekonomiska situation försämrad. Förslagen i promemorian ska mildra konsekvenserna av det brittiska utträdet för de sociala trygghetssystemen.

I promemorian föreslås bland annat att:

 

Login