Dragkamp om framtidens anslag till försvar

FÖRDJUPNING. Riksdagen har nu beslutat om anslaget till försvaret för nästa år. Samtidigt inleds dragkampen om fördelningen av försvarets budget för åren efter 2020.

Riksdagens beslut gäller ett anslag på runt 50 miljarder kronor för 2017. Merparten, cirka 44 miljarder, gäller förbanden, materiel och internationella insatser.

Beslutet är ett steg i den uppgörelse med tre av de borgerliga partierna som regeringen nådde förra året om inriktningen av försvaret fram till och med 2020. I det beslutet ligger en anslagshöjning på totalt 10,2 miljarder sett över fem år.

Parallellt med att det beslutet ska genomföras ska planeringen för åren efter 2020 inledas genom den parlamentariska försvarsberedningen som försvarsminister Peter Hultqvist tänker tillsätta under nästa år. Den väntas bli klar före nästa val.

Login