Digitaliseringens effekter ska analyseras

DIGITALISERING. Digitaliseringskommissionens ska sammanställa rapporter om hur digitaliseringen påverkar samhället i stort och på individnivå. 

Digitaliseringskommissionen fick vid senaste regeringssammanträdet förlängt uppdrag. Kommissionen ska sammanställa forskning på området och genomföra omvärldsanalyser. Kommissionen får också i uppdrag att bistå regeringen i utveckling av digitaliseringspolitiken genom att ta fram underlag för beslut. Det arbetet kommer att rapporteras löpande.

Kommissionen, som tillsattes i juni 2012, har hittills levererat fyra delbetänkanden och ytterligare ett presenteras i morgon tisdag för it-minister Mehmet Kaplan (MP). 

I mars i år kom delbetänkandet ”Gör Sverige i framtiden – digital kompetens”. I betänkandet lämnades förslag som syftar till att bredda och öka den digitala kompetensen och öka den digitala delaktigheten  hos befolkningen.

Universitetskanslersämbetet skulle få i uppdrag att följa och analysera utvecklingen av digital kompetens inom högre utbildning och föreslå hur den digitala kompetensen kan utvecklas inom verksamheterna. Universitetskanslersämbetet skulle också kontinuerligt följa och analysera könsbalansen på it-utbildningar och föreslå åtgärder för att förbättra den. Dessa förslag bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Forrige artikel EU-regel om terrorbekämpning kan byggas ut Næste artikel Regeringen vill ha bättre lagligt stöd för förarlösa bilar
Tolv regeringsärenden får enig KU-kritik

Tolv regeringsärenden får enig KU-kritik

GRANSKNING. Regeringen kritiseras bland annat för hanteringen av Kallak och Preemraff samt återigen för flera fall av bristande informationshantering.

– Vi undrar om regeringen inte har tagit åt sig av tidigare uttalanden från KU:s sida, säger Karin Enström (M), ordförande KU till Altinget.