Deltagande i terroristorganisation blir kriminellt

SÄKERHET. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) har i dag gett Stefan Johansson, justitieråd i Högsta domstolen, i uppdrag att lämna förslag om ett särskilt straffansvar för den som deltar i eller på annat sätt stöder en terroristorganisation.

I uppdraget ingår också bland annat att ta ställning till om det bör straffbeläggas att rekrytera till eller finansiera sådan brottslighet. Det meddelar regeringen i ett pressmeddelande.

Regeringen påpekar att skyddet för grundläggande fri- och rättigheter noga ska beaktas och de förslag som lämnas ska vara förenliga med föreningsfriheten.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2017.

Login