Debatt: Omlokaliseringar saknar strategi

DEBATT. Omlokalisering av statliga arbetstillfällen välkomnas. Däremot måste valet av orter och arbetstillfällen ske strategiskt, skriver representanter från Bollnäs kommun som i dag tisdag bjuder in samtliga riksdagspolitiker för dialog.  

Marie Centerwall (S), kommunalråd Bollnäs kommun
Anders Johansson, kommunchef Bollnäs kommun

Var är det strategiska tänkandet kring vilka orter som blivit föremål för omlokaliseringar av statliga arbetstillfällen?

Som ett resultat av bland annat den parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande med förslag på en sammanhållen nationell politik för långsiktigt hållbar utveckling i Sveriges landsbygder, har regeringen med Stefan Löfven (S) och Ardalan Shekarabi (S) i spetsen påbörjat ett arbete med omlokalisering av statliga arbetstillfällen, från Stockholm, till orter runt om i Sverige. Ett hedervärt arbete som vi, Bollnäs kommun tillsammans med fler kommuner i vår region, tror kommer ge långgående positiva effekter för ambitionen att hela Sverige ska leva.

Stärker banden 

Vi ser det som en möjlighet att utifrån landsbygdskommitténs betänkande utveckla regioner genom tecknade av samhällskontrakt kring omlokalisering av statliga arbetstillfällen. Ett kontrakt som stärker banden mellan kommun och stat, där en dialog förs kring vad respektive part kan ta för ansvar i samband med genomförande av etablering av statlig verksamhet.

Bollnäs kommun står bakom arbetet med att stärka den statliga närvaron och spridningen av statliga myndigheter och anser att en omlokalisering av statliga arbetstillfällen till Gävleborg skulle bidra till att vitalisera vår arbetsmarknad, skapa en tilltro och framförallt ge förutsättningar att lyckas med vårt ambitiösa integrationsarbete. Statliga arbetstillfällen skulle stärka statens legitimitet och bidra till att stärka banden mellan stat och landsbygd.

Det saknas strategiskt tänkande 

Av det arbete som hittills gjorts kring omlokaliseringar saknar vi dock ett strategiskt tänkande kring vilka orter som blivit föremål för omlokaliseringar. Det går att erhålla strategiskt viktiga effekter på en större geografisk arbetsmarknad utan att nödvändigtvis lägga omlokaliseringar i residensstäder, vilket gjorts i för stor utsträckning. För att omlokaliseringar ska lyckas och få positiva effekter med målsättningen att hela Sverige ska leva bör regeringen ta större hänsyn till vilka orter som ligger strategiskt bra för att kunna ge större geografisk spridning av effekterna på arbetsmarknaden. Det finns flera kommuner på landsbygden, exempelvis Bollnäs som med sitt geografiska läge kan kompetensförsörja större etableringar genom inpendling, vilket ger effekter på en större arbetsmarknad än den enskilda kommunens. Bollnäs kan genom vårt geografiska läge och vår samverkan med övriga kommuner i Gävleborgs län tillsammans svara upp mot de krav som ställs vid en omlokalisering av en större arbetsplats till vår kommun. Vi planerar dessutom ett resecentrum med moderna kontor alldeles intill stationen.

Få statliga arbetstillfällen – trots kompetent arbetskraft

I Bollnäs och många av våra grannkommuner finns få och i vissa fall inga statliga arbetstillfällen trots att vi kan erbjuda kompetent arbetskraft och fantastiska pendlingsmöjligheter. Nu har regeringen chansen att ta ansvar och öka den statliga närvaron i kommuner som inte redan har stor statlig närvaro.

För att göra vår röst hörd har vi från Gävleborg bjudit in samtliga riksdagspolitiker samt ett stort antal tjänstemän till informationsträff i Stockholm för att tillsammans presentera en lösning för hur vi i länet i samverkan är beredda att teckna samhällskontrakt med staten och ta ansvar för en etablering av statliga jobb i Bollnäs, Gävleborg.

Forrige artikel SD-kvinnor: Fel fokus i jämställdhetsdebatten SD-kvinnor: Fel fokus i jämställdhetsdebatten Næste artikel Concord: Concord: "Löftena om global utveckling måste hållas fullt ut"