Debatt: Devisen "Hela Sverige ska leva" får liv

DEBATT. Att bara i ord visa uppskattning och berätta hur viktigt det är med att hela Sverige ska leva räcker inte, skriver Krister Johansson, ordförande LO-distriktet norra Sverige, om omlokaliseringen av flera statliga myndigheter. 

Av: Krister Johansson
Ordförande LO-distriktet norra Sverige

Devisen hela Sverige ska leva är rätt, riktig och viktig ur så många olika perspektiv. Dels så är det såklart så att ett land där man både kan välja att, med god livskvalitet, leva i det lugna tempot på landsbygden eller i en stad med högre puls blir mer attraktivt att leva i.

Framgångssagan Sverige

Fast sedan är det ju faktiskt också så att mycket av framgångssagan Sverige kan tillskrivas just synen på att alla både vill och kan bidra. Såklart på individnivå, men även vad gäller regioner och kommuner.

Konkret handlar det bland annat om gruvor, skog och vattenkraft. Sånt som i geografi räknat ligger utanför de större städerna, fast i betydelse för landets utveckling, som ett ledande land i världen vad gäller välstånd och välfärd är ett absolut fundament.

Från ord till handling

Känslan av att inte synas, höras eller räknas skapar splittring och hopplöshet. Lite av de känslor som Donald Trump plockade upp och adresserade i sin kampanj för att bli president för övrigt.

Att bara i ord visa uppskattning och berätta hur viktigt det är med att hela Sverige ska leva räcker inte. Ord som upprepas nog många gånger utan konkreta handlingar skapar till sist bara mer misstro och blir nästan kontraproduktivt. Därför är det såklart så oerhört glädjande att regeringen går från ord till handling och faktiskt visar på att man tror på att omlokalisering är en god investering förutom att vara en viktig signal. Investering i trovärdighet, kompetens och framtidstro för hela landet. Man fyller helt enkelt en devis med något konkret och mätbart.

En färdriktning för att alla ska synas och räknas

När sedan enskilda kommuner gör som man gjort i Luleå kommun, som fått Polarforskningssekretariatet, och även flyttar ut jobb från centralorten till ett mindre samhälle i kommunen blir resultatet ännu bättre, trovärdigare och mer kommunicerbart.

Politik handlar helt enkelt om mer än att balansera plus och minus. Det krävs att man visar på färdriktning samt vilja att skapa ett samhälle där alla får synas och räknas. I det perspektivet skapar såklart  omlokalisering helt andra signaler än centralisering.

När man från regeringshåll flyttar ut statliga jobb så ger man ju dessutom akademiker och tjänstemän möjlighet till jobb där man bor. Man tillvaratar helt den kompetens som finns i hela landet.

För den norra delen av Sverige, även om just det är ett vitt begrepp, så innebär omlokaliseringarna att man sakta men säkert startar återuppbyggnaden av förtroende som under årtionden naggats i kanten. Så med arbetstillfällena kommer även känslan av ett Sverige med gemensam färdriktning och en tro på att hela Sverige ska leva.

Forrige artikel NRF: Avsaknad av nämndemän skulle minska rättssäkerheten NRF: Avsaknad av nämndemän skulle minska rättssäkerheten Næste artikel Debatt: Valrörelsen ska vara tillgänglig för alla Debatt: Valrörelsen ska vara tillgänglig för alla