De tyngsta myndigheterna leds av en man

FÖRVALTNING. Att ta sig in i ledningsgruppen på någon av statens allra största myndigheter tycks vara enklare för en man. Samma sak gäller när regeringen utser den allra högsta chefen.

Nio av tolv chefer för tolv av statens största myndigheter är män. I de tolv myndigheternas ledningsgrupper är nära 60 procent män. Det visar en rapport från Statskontoret över könsfördelningen i myndigheternas ledningsgrupper.

Statskontorets slutsats är att fördelningen mellan män och kvinnor i myndigheternas ledningar är relativt jämn överlag, men att den på de riktigt stora myndigheterna är mer ojämn.

Eero Carroll är utredare vid Statskontoret.

– I sin helhet är siffrorna bra och att det är bättre än för den privata sektorn. Men det finns saker kvar att göra, säger han.

Enligt rapporten är andelen män i regel överrepresenterade i ledningsgrupperna, jämfört med antalet anställda på myndigheterna.

Det här gäller i extra hög grad myndigheterna inom socialt skydd, hälso- och sjukvård. Här är spannet mellan andelen anställda män och andelen i ledningsgruppen extra stort. Drygt 30 procent av de anställda i myndigheterna är män, men i ledningsgruppen är andelen män nästan 60 procent.

– Det speglar det vi redan känner till från forskningen om kvinnodominerade verksamheter, att där kan män relativt lättare ta sig fram till de högre ledningstjänsterna, säger Eero Carroll.

103 av myndigheternas ledningsgrupper befinner sig inom spannet 40-60 procent män i ledningsgruppen. 58 myndigheter har mer än 60 procent män i ledningsgruppen och 54 myndigheter har färre än 40 procent män.

Snittet för samtliga 215 myndigheters är 56 procent män i ledningsgruppen.

Forrige artikel Underkänt för lagförslag om ledamöters förmåner Underkänt för lagförslag om ledamöters förmåner Næste artikel Höjd avgift för hemtjänst ska minska statens utgifter
Vem blir ny förbundskansler i Tyskland?

Vem blir ny förbundskansler i Tyskland?

ANALYS. Armin Laschet har valts till ny partiledare för de tyska Kristdemokraterna (CDU). Men det är långt ifrån säkert att det blir han som efterträder Merkel som förbundskansler. I dagsläget talar allt mer för regeringschefen i Bayern, Markus Söder (CSU).