Därför blir kryphålen i budgeten kvar

EKONOMI. Finansminister Magdalena Andersson skrotar nu förslagen på två av de regler som en utredning föreslog förra året och som var tänkta att täppa till kryphål som gör det möjligt att riva upp delar av regeringens budget

– Vi hade hoppats på bred enighet om ett antal åtgärder för att strama budgetprocessen och minska risken för att riksdagen fattar motstridiga beslut eller att budgetbeslut rivs upp i efterhand, säger Andreas Norlén (M) till Altinget.

Norlén är ordförande i konstitutionsutskottet och satt med i den parlamentariska kommitté som i höstas föreslog en rad förändringar som skulle underlätta för en minoritetsregering att få igenom sin budget i sin helhet.

– Jag tror att det är viktigt att man har en budgetprocess som är robust och som kan fortsätta att spela den centrala roll för den ekonomiska politiken som den har spelat under de gångna åren, säger Norlén.

Login