Danmark planerar nya omlokaliseringar

FÖRVALTNING. Precis som i Sverige har även Danmark en pågående process för utflyttningar av myndigheter från huvudstaden. Men Danmark har hunnit längre.

Hittills har 3 900 statliga jobb flyttat ut från Köpenhamn till övriga delar av landet. Till det kommer ytterligare 1 500 tjänster i samband med det nya danska Skatteverket bildas.

Men danskarna nöjer sig inte med det. I och med att regeringen på torsdagen presenterade sin budget för kommande år aviserades en andra våg av utflyttningar.

I budgeten skriver den danska regeringen att en ny omgång av utflyttningar är väg. Regeringen har avsatt 150 miljoner danska kronor för det (drygt 200 miljoner svenska kronor).

Login