Dåliga rutiner gav svenska bad sämre EU-betyg

Johanna Alskog

Vattenkvaliteten vid 351 av Sveriges 444 EU-bad har fått minst betyget "tillfredsställande" inför badsäsongen 2015. Men ännu fler bad hade förmodligen kunnat få godkänt enligt EU-reglerna, skriver Folkhälsomyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten i rapporten Sveriges badvattenkvalitet.

Av de 16 bad som fått betyget "dålig badvattenkvalitet" och de 77 som inte fått någon klassificering alls skulle förmodligen flera ha kunnat fått godkänt om provtagningarna genomförts på ett annorlunda vis. Vid de 77 baden som blev utan betyg togs för få prover under förra säsongen. De 16 bad som fick underkänt kan ha haft kortvariga föroreningar, men ska det konstateras krävs uppföljningsprover efter det första provet.

Alla EU-bad ska ha tydliga skyltar som anger vilken klassificering badet har.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00