Dålig kommunstatistik gissel för finansministern

KORTNYTT. Kommunernas ekonomiska statistik håller inte måttet, enligt Riksrevisionen. Statistiken, det så kallade räkenskapssammandraget, är underlag för regeringens finanspolitik och kan därmed göra den ekonomiska politiken sämre.

”Brister i kommunernas årsredovisningar och inrapportering till SCB är ett hot mot tillförlitligheten i Räkenskapssammandraget, som bland annat används för att utforma finanspolitiken. Riksrevisionen rekommenderar därför en skärpning av kontroller och rutiner när informationen samlas in av SCB”, skriver Riksrevisionen i ett pressmeddelande.

Enligt Riksrevisionen är statistiken statens viktigaste källa till information om kommunernas ekonomiska situation och utveckling. Den ligger bland annat till grund för nationalräkenskaperna, som i sin tur utgör ett centralt underlag för finanspolitiken.

– Vi har sett oväntat många fel i kommunernas överföring av uppgifter från sina årsredovisningar till Räkenskapssammandraget. Problemen på det här området är större än vad som tidigare har varit känt, säger Helena Lindberg, riksrevisor.

Login