C lockar väljare från M

PARTISYMPATIER. Tidigare M-sympatisörer går till Centerpartiet och Liberalerna, och Socialdemokraterna lockar väljare från soffan. Det visar SCB:s partisympatiundersökning.

Väljarflödena mellan SCB:s partisympatiundersökning i maj 2016 och undersökningen i november 2016

 

Hur läser jag grafen?

Grafen visar flödena mellan partierna sett till SCB:s senaste partisympatiundersökning i november 2016 jämfört med undersökningen i maj 2016.

Genom att föra musen över ett segment visas bara flödena för just det partiet. För musen över ett band för att få siffror på ett specifikt flöde till och från partiet.

Segmenten i den yttre ringen visar hur många procent av de svarande som uppgav att de skulle rösta på partiet om det vore riksdagsval idag (inklusive andelen som angav "vet ej"). Eftersom gruppen osäkra väljare redovisas är siffrorna inte synonyma med SCB:s skattning av "valresultatet" i november 2016, där bara säkra väljare är med.

Banden som sträcker sig från ett segment till ett annat visar flödet av personer sedan den förra undersökningen.

Bandets bredd visar storleken på flödet mellan två partier.

Bandets färg visar vilket av partierna som fick ett nettotillflöde av sympatisörer.

"Bulorna" illustrerar de personer som inte har bytt sympati sedan den förra mätningen.

C och V vinnare

Det rödgröna blocket är fortsatt störst, visar undersökningen. Regeringen får tillsammans med Vänsterpartiet 41,4 procent jämfört med alliansens 37,9 procent.

Av allianspartierna är det bara Centerpartiet som får ett ökat stöd jämfört med den förra undersökningen som ägde rum i maj. Stödet för partiet ökar med 1 procentenhet och större delen av de nya sympatisörerna kommer från Moderaterna, som backar med 1,9 procentenheter sedan förra mätningen. Kristdemokraterna ligger kvar på 3,1 procent av väljarstödet, vilket är det lägsta stödet sedan SCB:s mätningar startade 1991.

 

I det rödgröna blocket är bara Vänsterpartiet som får ökat stöd av väljarna. Partiet går fram 0,9 procentenheter jämfört med förra mätningen. Socialdemokraterna får 29,2 procent och Miljöpartiet, vars stöd stadigt har minskat sedan november 2013, backar något till 4,5 procent. Förändringarna för regeringspartierna är dock inte statistiskt säkerställda. 

Stödet för Sverigedemokraterna är fortsatt stort jämfört med valet 2014 och partiet får idag stöd av 17,5 procent av väljarkåren, men stödet har inte ändrats signifikant sedan förra mätningen.

Forrige artikel Omyndiga kan sola vidare till 2018 Næste artikel Svenska skolans likvärdighet allt sämre Svenska skolans likvärdighet allt sämre
Moderaterna har regeringen under lupp – ställer klart flest frågor till statsråden

Moderaterna har regeringen under lupp – ställer klart flest frågor till statsråden

KONTROLLMAKT. Moderaterna sticker ut vad gäller granskningar av statsråden. Framför allt är det M-ledamoten Lars Beckman som ställer ministrarna mot väggen, med fler än dubbelt så många interpellationer som riksdagsledamoten som begärt näst flest.

– Jag tycker att det är ett viktigt instrument där oppositionen kan granska statsråden, säger Lars Beckman (M) till Altinget.