Bristande rutiner drabbar utsatta barn

SOCIALTJÄNST. Endast 17 procent av landets socialtjänster har rutiner för att säkra skolgången för barn i skyddat boende. Det visar en rapport från Socialstyrelsens.

– Barn upp till 16 år som följer med en förälder till ett skyddat boende har rätt till fortsatt skolgång oavsett hur levnadssituationen ser ut. Skolan fyller en viktig roll med struktur, stimulans och kamrater, och är en viktig skyddsfaktor för barns hälsa och framtid, sade Socialstyrelsens utredare Jelena Corovic i samband med att rapporten presenterades.

Rutiner för att säkra skolgången för barn i våldsutsatta miljöer eller som bor på ett skyddat boende brister i ett flertal av landets kommuner och socialtjänster. Det visar rapporten Öppna jämförelser, som är ett samarbete mellan Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Ansvaret för skolgången vilar på barnets hemkommun och rutinerna är till för att säkerställa att barnets fortsätter i skolan oavsett vart barnet flyttar. Trots det visar rapporten att det endast är ett fåtal kommuner som följer rutinerna.

Login