Brist på tolkar hotar rättssäkerheten

RÄTTSVÄSEN. En av tre tolkar som anlitas av svenska domstolar saknar auktorisation, visar en rapport från Statskontoret.

Varje månad anlitas tolk av domstolarna vid mellan 2 000 och 3 000 tillfällen. Trots att rättegångsbalken sedan oktober 2013 stadgar att domstolarna ska anlita auktoriserade tolkar, om det är möjligt, blir det inte alltid så. Svårigheterna att få tag i en auktoriserad tolk är störst på mindre orter, där hälften av de anlitade tolkarna har saknat auktorisation.

”Detta innebär att domstolarna tar onödiga risker, att felaktigheter kan uppstå och med det, att rättssäkerheten för enskilda äventyras”, skriver Statskontoret i rapporten.

Statskontoret föreslår att domstolarna ska få möjlighet att använda simultantolkning via video, och att Domstolsverket och domstolarna ska ta fram effektivare rutiner för att anlita tolkar.

Login