Brist på helikoptrar problem för svensk Mali-styrka

FÖRSVAR. En enig riksdag ger klartecken till att förlänga Sveriges bidrag till FN-insatsen i Mali. Samtidigt måste regeringen trycka på för att FN ska förse den svenska styrkan med helikoptrar för att transportera skadade.

Dagens mandat från riksdagen för det svenska bidraget till FN:s stabiliseringsinsats i Mali (MINUSMA) går ut i juni. Regeringen vill dock ha en fortsättning på insatsen, och en enig riksdag har därför beslutat att förlänga uppdraget för den väpnades styrkan till utgången av juni 2017.

– Det är ett oerhört komplext uppdrag och det är en farlig situation på marken. Säkerhetshoten har regionala förgreningar, vilket försvårar säkerhetsläget, sade försvarsminister Peter Hultqvist i debatten.

Långsiktigt uppdrag

Samtidigt är det regeringens avsikt att det svenska bidraget till FN-insatsen ska vara långsiktigt. Av det skälet vill riksdagen nu att regeringen tar fram konkreta mål som gör att insatsen kan följas upp. Det mål som anges i propositionen är inte tillräckligt, anser riksdagen.

Regeringen räknar med att styrkan under normala omständigheter ska uppgå till 320 personer, men om det behövs ska den kunna förstärkas till 470 personer. Styrkan ska vara en del i FN-insatsens underrättelseenhet som är stationerad i Timbuktu.

Ett problem för den svenska styrkan har varit bristen på helikoptrar för medicinska transporter, Medevac. Regeringen har flera gånger påtalat detta för att FN ska leva upp till sina löften. Riksdagen upprepar nu sin uppmaning till regeringen att trycka på för att lösa problemet och denna gång gäller det helikoptrar som kan flyga nattetid.

Helikoterbrist en risk

– Vi hoppas att regeringen ska kunna säkerställa att det finns Medevac-kapacitet även när det är mörkt för säkra våra utsända och den effektivitet vi vill se i uppdraget, sade Kerstin Lundgren (C).

Att det inte finns möjlighet att transportera skadade nattetid innebär en stor risk för de sven soldaterna i Mali eller som försvarsutskottets ordförande Allan Widman (L) uttryckte det.

– Befinner man sig i ett fientligt område är det inte alltid så att man själv väljer tidpunkten för när man inbegrips i en strid.

Hultqvist ska pressa FN

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) har tidigare pekat på att FN inte har levt upp till sina utfästelser och de försenade helikoptrarna är ett exempel. Nu finns helikoptrar på plats, men de saknar förmåga att flyga i mörker och Hultqvist kommer att fortsätter dialogen med FN i den frågan.

– Nu får vi gå vidare och kräva att det också ska finnas Medevac under nattetid, sade försvarsministern.

Forrige artikel Metall från döda ska till återvinningen Metall från döda ska till återvinningen Næste artikel Många invändningar mot elbusspremien