Brevbärare ska inte tipsa om knark i brev

POSTEN. Länsstyrelser, polis och åklagare vill att brevbärare och postombud ska lämna tips om misstänkta drogförsändelser. Men postutredningen anser att den personliga integriteten för sändare och mottagare väger tyngre.

Lagen bör inte ändras så att brevbärare och personal som sorterar post och lämnar ut paket får rätt att tipsa om misstänkta drogförsändelser. Det anser postutredaren Kristina Jonäng.

Den personliga integriteten väger tyngre och därför ska tystnadsplikten vara kvar. Dessutom skulle en sådan lagändring kunna bryta mot grundlagens brevhemlighet, enligt ett yttrande från Postnord. Brevhemligheten innebär att man inte har rätt att undersöka eller ta någons brev.

Utredningen har full förståelse för det förslag som ett antal länsstyrelser, Åklagarmyndighetens utvecklingsenhet, Tullverket och polisen har skickat in till utredningen om att ge postpersonalen rätt att tipsa om misstänkta drogförsändelser. Men integriteten för sändare och mottagare av brev väger tyngre.

Login