Brett stöd för att se över bygglån

BOSTADSBYGGANDE. Regeringens beslut att se över kreditgarantier och statliga topplån för bostadsbyggande får tummen upp både i branschen och från oppositionen.

Regeringen, i överenskommelse med Vänsterpartiet, har gett Susann Bard, stabschef på Boverket, i uppdrag att se över det befintliga systemet med kreditgarantier för bostadsbyggande. Susann Bard ska analysera vilka typer av verktyg som kan underlätta för mindre byggherrar att finna finansiering. Regeringen vill också ta fram förslag på system med förmånliga statliga topplån för bostadsbyggandet. Regeringen hoppas framför allt kunna hitta effektivare finansieringsmöjligheter för att öka byggandet av bostäder på landsbygden, hyresrätter och studentbostäder.

Peter Svensson, vd för Peab Bostad, välkomnar regeringens initiativ och tror att det kan ge effekter för små och medelstora byggherrar.

– Jag hoppas på det här som en del i att hitta stödformer för hushåll som inte är så kapitalstarka. Detta är viktigt samt att vi får vi mer rörelse på bostadsmarknaden, säger Peter Svensson till Altinget.

Login