Bred klyfta i svensk säkerhetspolitik

UTRIKES. Sveriges relation med Nato fortsätter att splittra svensk säkerhetspolitik. Utrikesminister Margot Wallström slår vakt om alliansfriheten. De borgerliga pressar på för ett medlemskap. Och i regeringen är Miljöpartiet djupt skeptiskt till ett nytt samarbetsavtal med Nato.

Planerna är att riksdagen ska godkänna ett värdlandsavtal med Nato samt de lagändringar som krävs. Avtalet går ut på att Sverige ska kunna ge och ta emot militärt stöd från Nato vid en kris eller konflikt samt att underlätta när Natotrupper, efter en inbjudan, får träna på svenskt territorium. 

Kritiker mot avtalet hävdar bland annat att Sverige blir tvunget att acceptera utplacering av kärnvapen på svensk mark. Men försvarsminister Peter Hultqvist (S) har avfärdat detta som desinformation och ”lögn och förbannad dikt”. Det har dock inte hindrat miljöpartister i riksdagen att upprepa kritiken.

Också i den utrikespolitiska debatten kom frågan upp då de borgerliga företrädarna pressade Miljöpartiets Valter Mutt om regeringspartiets inställning till avtalet. Valter Mutt underströk att partiet står fast vid sin tidigare kritik.

Login