Bostadsrätterna: Ogrundad V-kritik mot bostadsrätter

REPLIK. Att underhållet i hyresrättshus på flera håll är eftersatt är ingen anledning att försämra förutsättningarna för andra upplåtelseformer, skriver Ulrika Blomqvist, vd för Bostadsrätterna, som menar att bostadsrätten är inte mer gynnad än hyresrätten.

Av: Ulrika Blomqvist, vd Bostadsrätterna

Nooshi Dadgostar (V) vill ta bort ROT-avdraget för bostadsrätts- och villaägare och vill istället lägga pengarna på stöd till hyresrätter (Altinget (8/5).

Det är bra att det förs en konstruktiv debatt kring hur villkoren för hyresrätten som upplåtelseform kan förbättras, liksom för andra boendeformer. Dessvärre landar det ofta i att upplåtelseformer ställs mot varandra, vilket är olyckligt. Människor har olika behov och alla upplåtelseformer behövs. Att underhållet i hyresrättshus på flera håll är eftersatt och att bruksvärdessystemet genererar kraftiga hyreshöjningar är ingen anledning att försämra förutsättningarna för dem som bor på annat sätt.

Bostadsrätten inte mer gynnad

Förutsättningarna för de olika upplåtelseformerna är mycket olika och det beror i sig på graden av regleringen av dessa. Men att bostadsrätten skulle vara mer gynnad stämmer inte. Hyresvärdar gör redan avdrag med 100 procent på kostnaderna för upprustning, att jämföra med rot-avdragets 30 procent som dessutom är begränsat i omfattning. Då är frågan hur ett sådant stöd till hyresrätter skulle utformas om stödet flyttas dit.

Hyresrätter får fullständiga avdrag för renovering, ombyggnad och tillbyggnad samt för andra utgifter såsom räntekostnader eftersom det är kostnader för inkomsternas förvärvande. Kostnaderna räknas direkt mot resultatet. Precis som för andra bolag betalas skatten först på vinstmarginalen som är kvar efter det att utgifter räknats mot intäkter.

Trippel beskattning

En bostadsrättshavare ansvarar för det inre underhållet i bostadsrätten. Hen betalar renoveringar med sina egna, redan skattade, pengar. När sedan pengarna skattas en gång till av företaget som utfört underhållstjänsterna blir de ur det hänseendet dubbelbeskattade. Eftersom det dessutom är en investering, som ökar objektets värde, kommer investeringen beskattas ytterligare en gång vid försäljning. Detta gör att det många gånger blir väldigt dyrt att göra den här typen av renoveringar som privatperson. Rot-avdraget mildrar effekten något och underlättar för bostadsrätts- och villaägare att genomföra underhållet av sina bostäder.

Rot-avdraget betalar för sig själv

Rot-avdraget är inte ett bidrag utan ett avdrag som genererar fler vita arbeten som annars inte hade utförts och som i sin tur generar skatteintäkter vilka överstiger kostnaden för avdraget. Enligt beräkningar från Sveriges Byggindustrier och Företagarna har reformen skapat cirka 20 000 nya jobb. Det ligger i allas intresse att skapa jobb och att minska svartjobben.

Även om det fanns pengar att flytta blir det svårt när investeringar i hyresrätter redan är avdragsgilla. Är tanken att det ska bli ytterligare en subvention till alla som äger hyreshus? Eller ska hyresgästerna subventioneras när de gör investeringar i hus som tillhör andra?

Vad som är ”rättvisa” eller inte överlåter vi åt politiker att diskutera. Men maktbalansen blir bättre om varje upplåtelseform bedöms utifrån sina egna förutsättningar.

Forrige artikel "Företrädaransvaret skapar personliga tragedier" Næste artikel Forskare: Statssekreterare bör ta över för sjukskrivet statsråd Forskare: Statssekreterare bör ta över för sjukskrivet statsråd
Glad sommar – lästips för semestern

Glad sommar – lästips för semestern

SOMMARUPPEHÅLL. Altinget Rikspolitik går på semester. Om du inte kan få nog av Altinget så hittar du här några guldkorn från våren. Nästa nyhetsbrev kommer i mitten på augusti.