Borgerliga vill ha bättre information om Irak-styrka

FÖRSVAR. Regeringen vill utöka den svenska insatsen i Irak. Tre av de borgerliga partierna efterlyser nu en tydligare redovisning om var i landet som styrkan kommer att operera.

Regeringen vill ha stöd för att förlänga och utöka den svenska insatsen i Irak. Den väpnade styrka som utbildar de trupper som strider mot terrorgruppen IS ska fördubblas till 70 personer och kunna verka i hela landet.

Tidigare har riksdagens mandat avgränsats till insatser i norra Irak för bistå den internationella koalition som hjälper Irak i försvaret mot IS, Islamiska staten. Men nu ska insatsen omfatta hela Irak. Därmed bedömer regeringen att effekten av det svenska bidraget blir starkare.

Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna pekar på att det inte framgår av propositionen vilka områden som den svenska styrkan ska operera i. ”Det är viktigt att det görs en analys av vad detta innebär för säkerheten för den svenska insatsen. Regeringen bör återkomma till riksdagen med information angående vilka områden som det svenska styrkebidraget ska verka i”, skriver M, C och KD i en gemensam motion.

Login