Bolund: Kilometerskatten kommer i höst

KORTNYTT. Regeringen planerar att lägga fram ett lagförslag med en kilometerskatt i höst, enligt finansmarknadsminister Per Bolunds (MP) besked till Altinget.

I vintras sade klimatminister Isabella Lövin (MP) till Altinget att hon trodde regeringen skulle hinna presentera ett omarbetat förslag på en vägslitageavgift för tunga transporter under våren.

Kort därefter kom regeringens promemoria "En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik". Promemorian har sedan varit ute på en snabb remissrunda på knappt två månader, under mars och april.

Nu meddelar en annan MP-minister till Altinget, finansmarknadsminister Per Bolund, att regeringen planerar att lägga fram en lagrådsremiss under mandatperioden, men först efter sommaren.

Lär också: Kilometerskatten fortfarande vid liv

Finansminister Magdalena Andersson (S) däremot har valt att ligga något mer lågt med beskeden. I en riksdagsdebatt i början av maj valde Andersson att varken svara ja eller nej på frågan om regeringen skulle gå fram med ett förslag om en avståndsbaserad vägslitageavgift under mandatperioden. "Beredning pågår" löd Anderssons svar, men hon försvarade samtidigt förslagen i finansdepartementets promemoria.

 

 

,

Forrige artikel S tappar 444 års riksdagserfarenhet S tappar 444 års riksdagserfarenhet Næste artikel EU-kritik om het bomarknad avfärdas av regeringen  EU-kritik om het bomarknad avfärdas av regeringen
Ahlenius: Gammalt beslut bakom dagens brister i utredningar

Ahlenius: Gammalt beslut bakom dagens brister i utredningar

STYRNING. Regeringen tillsätter allt färre parlamentariska utredningar trots att det krävs breda politiska uppgörelser när regeringsmakten är bräcklig. Roten till det onda kan finnas i ett beslut från 1982, menar Inga-Britt Ahlenius.