Bolån växande risk i svensk ekonomi

EKONOMI. I sin årliga genomgång av medlemsstaternas ekonomier slår EU-kommissionen än en gång ner på de svenska hushållens stora skulder. Trots flera påpekanden har ingenting gjorts för att begränsa de generösa ränteavdragen, konstaterar kommissionen.

Förra året rekommenderade ministerrådet Sverige gradvis dra ned på ränteavdragen för lån för att minska hushållens skuldberg.

Nu konstaterar EU-kommissionen i sin årliga granskning att ingenting har gjorts för att leva upp till rekommendationen.

Medan andra medlemsstater har begränsade, eller inga, avdrag för räntor på bostadslån får låntagare i Sverige 30 procent av räntan betald av staten genom skatteavdrag. För räntekostnader över 100 000 per person och år blir skatteavdraget 21 procent.

Login