Björk (V): Öppna fler lagliga flyktvägar till EU

DEBATT. EU:s flyktingpolitik måste reformeras. Men de lagförslag som just nu behandlas av EU-parlamentet och Rådet går åt helt fel håll. Istället för att stänga EU:s gränser måste EU öppna fler lagliga flyktvägar, skriver EU-parlamentarikern Malin Björk (V).

Av: Malin Björk, EU-parlamentariker, Vänsterpartiet 

Lagom till toppmötet som alldeles nyss avslutades skrev 163 organisationer ett öppet brev till stats- och regeringscheferna om det akuta behovet att byta riktning i EU:s asylpolitik. Deras tonläge är ödesmättat. De menar att våra mest grundläggande värden och medmänsklighet står på spel. Men så är brevet också skrivet av organisationer som arbetar på fältet, som möter de flyktingar som redan befinner sig i EU eller är på väg att söka skydd hos oss. De har sett effekterna av EU:s alltmer repressiva politik.

Fler lagliga flyktvägar

Uppropet kommer i rätt tid. Just nu förhandlas flera nya EU-lagförslag av både EU-parlamentet och medlemsstaternas migrationsministrar. Dels handlar det om en reform av Dublinförordningen, dels om nya regler för mottagande och för att bedöma skyddsbehov. Det finns ett enda förslag som handlar om lagliga flyktvägar. För detta är jag EU-parlamentets huvudförhandlare.

Var och en inser att EU:s flyktingpolitik måste reformeras. Men frågan är vilka våra gemensamma målsättningar för reformen ska vara? För att kunna möta framtiden och vara en aktör som står upp för internationella åtaganden är det uppenbart för oss i Vänsterpartiet att EU måste bygga upp sin mottagningskapacitet och öppna fler lagliga flyktvägar.

Genèvekonventionen undermineras

Men de lagförslag som just nu behandlas av EU-parlamentet och i Rådet går i sin helhet åt rakt motsatt håll. De handlar om att stänga EU:s gränser, försämra skyddet för flyktingar och ogiltigförklara asylansökningar på fullständigt orimliga grunder. Lägg till detta att Kommissionen föreslår ett rent utsagt otäckt program för fler deportationer och ytterligare avtal med sönderfallande stater och diktaturer för att stoppa människor på flykt. Dessutom har enskilda länder som Ungern, i strid med internationell- och EU- rätt, valt att spärra in alla asylsökande. Jag konstaterar med stor sorg att den kontinent som drev på för Genèvekonventionen om flyktingars rättigheter med öppna ögon håller på att underminera densamma. 

Flera av oss som är parlamentets huvudförhandlare för de olika lagförslagen försöker skriva om de mest centrala delarna för att se till att EU lever upp till internationell rätt och dessutom tar ett större ansvar i den svåra globala flyktingsituationen. Men åsikterna mellan de olika politiska grupperna går naturligtvis isär och jag ser en uppenbar risk att EPP (högergruppen som Moderaterna och Kristdemokraterna tillhör) tillsammans med rasister och nationalister kommer driva igenom allvarliga försämringar.

Harmonisering av omänskliga regler

Med den insikten är det av avgörande betydelse att varje medlemsland får rätten att anta regler som upprätthåller bättre standarder och ger ett bättre skydd för flyktingar. Men det vill Kommissionen och flera EU-parlamentariker förbjuda genom att använda sig av mer bindande förordningar istället för direktiv. Syftet är att harmonisera (eurokratspråk för att göra likadan) behandlingen av flyktingar och asylsökanden i olika länder. Men det finns inget värde i likadana regler om dessa är dåliga eller till och med rättsvidriga och omänskliga.

EU ska inte vara en klubb som tvingar länder att försämra sin lagar och regler, vare sig det gäller miljö, arbetsrätt, jämställdhet, eller flyktingars rättigheter. Det är en usel och farlig utveckling av flyktingpolitiken, men också av EU-politiken i sin helhet. Jag menar att EU-parlamentet måste vara tydlig i sina krav på att länder alltid ska få gå före och sätta högre standarder än dem som EU beslutat. Sveriges regering bör också driva detta stenhårt i förhandlingarna i Rådet. Annars blir det mycket svårt, för att inte säga omöjligt, för regeringen att hålla sitt löfte om att återgå till permanenta uppehållstillstånd, istället för de endast tillfälliga uppehållstillstånd som numera utfärdas i Sverige.

"Vad gör regeringen i Rådet?"

Det är, precis som de 163 organisationerna skriver, hög tid att byta inriktning på EU:s flyktingpolitik. Vi har möjlighet att skriva om de lagförslag som ligger på borden. Tillsammans med progressiva kollegor i EU-parlamentet kommer jag göra allt som står i min makt och mobilisera stöd för en ökad flyktingmottagning, bättre mottagningsförhållanden, rättigheter för asylsökande och fler lagliga vägar. Frågan är vad regeringen gör i Rådet? Någon måste sätta stopp och ta ansvar för att byta inriktning där med. Om inte Sveriges rödgröna regering, så vem?

Forrige artikel C: Använd beredskapspoliser vid gränskontroller C: Använd beredskapspoliser vid gränskontroller Næste artikel Debatt: Debatt: "Regeringens flygskatt lyfter inte"
Så fördelas statens budget

Så fördelas statens budget

REFORMER. För att återstarta ekonomin satsar regeringen och samarbetspartierna stora summor i nästa års statsbudget. För att finansiera reformkalaset behövs lån på 67 miljarder. Se Altingets sammanställning över hur mycket de olika utgiftsområdena får.