Bilen ska kunna laddas i hela EU

DRIVMEDEL. Bilen ska kunna tankas med gas och laddas på samma sätt i hela EU, har riksdagen beslutat. Dessutom införs en prisreglering vid laddning av elbildar

När Sverige genomför ett EU-direktiv om gemensamma standarder för tankställen för alternativa drivmedel, införs också en prisreglering vid laddning av elbilar. Avgifter för att ladda elfordon ska vara "skäliga, objektiva och icke-diskriminerande".

Energimarknadsinspektionen och Konkurrensverket har försökt avvärja prisregleringen, men enligt regeringen ger inte EU-direktivet någon möjlighet för Sverige att låta bli.

Lagändringarna gäller nya tankställen och laddningsstationer som börjar användas från och den den 18 november nästa höst, 2017.

Login