Betänkande: Vissa villkor för statsråd och statssekreterare

Konstitutionsutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om restriktioner vid statsråds och statssekreterares övergång till annan än statlig verksamhet, men med en språklig ändring.

Läs mer

 

Login