Betänkande: Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Finansutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag om anslag för 202 inom utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. som totalt uppgår till ca 29,7 miljarder kronor.

I betänkandet finns fyra särskilda yttranden (M, SD, V och KD). Ledamöterna från Moderaterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna avstår från ställningstagande när det gäller budgetbeslutet och redovisar i stället sina överväganden i varsitt särskilt yttrande. 

Utskottsbetänkande (PDF)

 

Login