Betänkande: Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet

Finansutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

Utskottet föreslår att riksdagen avslår regeringens lagförslag om tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet. Utskottets förslag grundar sig på två motioner.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från riksdagens hemsida.

Login