Betänkande: Skatt på plastbärkassar

Skatteutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till en skatt på plastbärkassar.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från riksdagens hemsida.

Login