Betänkande: Några frågor om tillämpning av offentlighetsprincipen

Konstitutionsutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen.

Läs mer

 

Login