Betänkande: Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap

Civilutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag om ett förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap.

Läs mer

 

Login