Betänkande: Ändringar i statens budget för 2020 - Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden

Finansutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

Utskottet föreslår att riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade anslag för 2020. Utskottet föreslår också att riksdagen godkänner en ändrad beräkning av statens inkomster för 2020.

Förslaget till ändringar i statens budget för 2020 innebär att 2,5 miljarder kronor anvisas på ett nytt anslag till kommunsektorn för att stärka välfärden. Det innebär också att fyra anslag minskas inom tre utgiftsområden för att finansiera det nya anslaget och att beräkningen av inkomsterna i statens budget för 2020 ändras eftersom det s.k. ingångsavdraget inte bör genomföras.

Utskottet har utformat ett förslag till ändringar i statens budget som kommer att stärka välfärden men som varken försämrar den offentliga sektorns finansiella sparande eller hotar

Utskottsbetänkande (PDF)

 

Login