Beslutet klart om slopad sjukgräns

SOCIALFÖRSÄKRING. Riksdagen röstade på onsdagen ja till regeringens förslag att det inte längre ska finnas någon bortre gräns för hur lång en sjukskrivning kan vara. Oppositionen varnade för följderna.

Riksdagsbeslutet innebär att de som har varit sjukskrivna i två och ett halvt år inte kommer att utförsäkras och föras över till Arbetsförmedlingen för att gå på arbetslivsintroduktion. De får vara kvar i sjukförsäkringen och behålla sin sjukpenning.

Lagändringen träder i kraft den 1 februari nästa år. De som då redan har tvingats lämna sjukförsäkringen kan återvända.

– Det här kommer att leda till 7 000 fler pågående sjukfall, varnade Aron Modig (KD) under riksdagsdebatten.

Login