Beslut om tvångsvård kan samlas i register

VÅRD. Beslut om tvångsåtgärder inom psykiatrin kan samlas i ett nationellt register, enligt ett förslag från socialdepartementet.

Dokumentationen av tvångsåtgärder inom psykiatri brister allt för ofta. Det har Barnombudsmannen, Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) konstaterat.

I en promemoria föreslår nu socialdepartementet att ett nationellt beslutsregister för tvångsåtgärder ska övervägas. En myndighet ska få i uppdrag att utreda behovet och förutsättningarna.

Promomorian innehåller också flera förslag till lagändringar inom den psykiatriska tvångsvården. Bland annat ska beslut om tvångsåtgärder som gäller barn endast kunna fattas om det är för barnets bästa.

Det införs också en möjlighet att i undantagsfall kunna fatta beslut om långtidsisolering - upp till fyra veckor - för patienter som är extremt farliga för andra. Ett sådant beslut ska alltid rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg, enligt lagförslaget.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Login