Beslut: Några frågor om tillämpning av offentlighetsprincipen

Riksdagen har fattat beslut i ärendet.

Offentlighets- och sekretesslagen justeras. Ändringen innebär att en hänvisning till den gamla förvaltningslagen istället ska ersättas av en hänvisning till den nya förvaltningslagen.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringen börjar gälla 1 januari 2019.

 

Login