Beslut i vår: Avtal med Nato och stöd till fransk terrorkamp

FÖRSVAR. Två omstridda förslag om försvaret läggs nu fram i riksdagen. Det ena ska underlätta Natoövningar i Sverige. Det andra gäller den svenska militära hjälpen till Frankrikes kamp mot IS.

Regeringen har på sitt senaste sammanträde beslutat om propositionen om ett värdlandsavtal, ett förslag som kommer att lämnas till riksdagen i nästa vecka. Det är ett avtal som går ut på att Sverige ska kunna ge och ta emot militärt stöd från Nato vid en kris eller konflikt samt att underlätta när Natotrupper, efter en inbjudan, får träna på svenskt territorium.

För Socialdemokraterna har avtalet varit okontroversiellt, men inom Miljöpartiet har det varit svårare att acceptera. Flera framträdande miljöpartister i riksdagen har varit starka motståndare till det. Kritiken har bland annat gått ut på att Sverige kan tvingas att accepteras kärnvapen som Nato för in i landet, vilket dock bestämt har avfärdats av försvarsminister Peter Hultqvist (S). Juridiskt verkar frågan helt odramatiskt då Lagrådet lämnade regeringens lagförslag utan kommentarer.

På torsdagen förklarade MP:s språkrör, tillika utbildningsminister, Gustaf Fridolin vad det är som gäller från Miljöpartiets sida.

Login