Barnkonvention kan bli lag

BARN. Regeringen vill göra FN:s barnkonvention till svensk lag. En utredare får nu i uppgift att granska hur det ska gå till.

Redan 1990 godkände riksdagen FN:s barnkonvention och Sverige har successivt ändrat svenska bestämmelser så att de överensstämmer med konventionens krav, men nu är det dags att konventionen ska gälla som lag i Sverige. Därför får den utredare som alliansregeringen tillsatte 2013 för att granska för- och nackdelar med göra konvention till svensk lag nu i uppgift att lämna förslag till en lag om att inkorporera barnkonventionen.

En uppgift blir att analysera hur barnkonventionens bestämmelser ska få genomslag vid en konflikt med inhemsk lagstiftning. Men det ingår inte i uppdraget att överväga eller föreslå ändringar i grundlag, enligt direktiven till utredaren.

Uppdraget ska av vara klart den 28 februari 2016.

Login