Barn i fokus i tvångvårdsutredningen

OMSORG. Tvångsvården måste reformeras, konstaterar utredaren bakom den omfattade tvångsvårdsutredningen Håkan Ceder. Han föreslår att den nuvarande LVU-lagstiftningen ersätts med en ny rättssäker lag med ett tydligt barnperspektiv.

Det är en omfattande utredning som presenterades på fredagen. 1 200 sidor som bland föreslår att den nuvarande lagstiftningen skrotas och ersätts av en ny. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) har i stort sett inte förändras sedan 1980-talet. Det är hög tid att tvångsvården reformeras konstaterar den särskilda utredaren Håkan Ceder.

– Det är det största ingripandet man kan göra i en familj. Det borde finnas en konstant diskussion i Sverige, men det gör det inte. I jämfört med våra grannländer, Norge och Danmark, ligger Sverige långt efter, säger Håkan Ceder under en pressträff då utredningen presenterades.

Det är en rad förslag för att dels stärka rättssäkerheten, dels förbättra vården för barn och unga. Exempelvis föreslås att alla beslut om tvångsåtgärder ska kunna överklagas. När det gäller hälsa är den nuvarande lagstiftningen inte tillräcklig, menar Håkan Ceder. Därför ska alla barn få rätt till en bred hälsoundersökning.

Login