Ändrade strandskyddsregler ska ge fler bostäder

ÖVERSYN. Reglerna för landsbygdsutveckling i strandnära läge, LIS, ska nu ses över. Syftet är att främja bostadsbyggandet.

Naturvårdsverket ska se över hur de så kallade LIS-reglerna kan ändras för att främja bostäder i områden med god tillgång på ständer. Det framgår av ett pressmeddelande från regeringen. Reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS), trädde i kraft i februari 2010 och var en del av en större reform av strandskyddet. 

– I stora delar av Sverige är det svårt både att få lån och tillstånd att bygga bostäder där folk vill bo. Det vill vi ändra på genom en översyn av strandskyddet på utvalda platser i kommuner med gott om stränder. Det går att förbättra möjligheterna att bo och leva i hela Sverige samtidigt som vi har ett starkt skydd för natur och friluftsliv, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) i pressmeddelandet.

Naturvårdsverket ska både se över tillämpningen av reglerna samt eventuellt föreslå författningsändringar och andra åtgärder. Fokus ska ligga på permanentbostäder, inte sommar- och vinterhus.

Login