Ändrade regler för rot-avdrag försämrar för branschen

BYGG. Sveriges Byggindustrier ser ett minskat intresse för köp av rot-tjänster. Enligt organisationens årliga enkäten anser sju av tio medlemsföretag att marknaden för renovering och tillbyggnad bromsar in.

Vid årsskiftet 2015/16 sänktes skattereduktionen från högst 50 till 30 procent av arbetskostnaden. Enligt Sveriges Byggindustrier är det denna förändring som nu påverkar marknaden Nu syns konsekvenserna av regeringens beslut.

”Hela 68 procent av företagarna tycker att kunderna blivit mer avvaktande. Det är en varningssignal från branschen. Majoriteten av våra medlemmar är små och medelstora företag. Många är helt beroende av arbeten hos privatpersoner”, kommenterar Björn Wellhagen, näringspolitisk chef på Sveriges Byggindustrier.

Login