Amorteringskrav från och med nästa år

EKONOMI. Nästa år införs ett amorteringskrav för dem som lånar till bostäder, det ska dock finnas undantag.

I våras presenterade Finansinspektionen ett förslag om amorteringskrav, men förslaget stoppades då det inte fanns något juridiskt stöd för Finansinspektionen att genomföra ett sådant krav.

Förslaget som regeringen nu presenterar stöds av de fyra allianspartierna och Vänsterpartiet. Det ska bara gälla nya bolån, och inte heller för de bolån som tas ut för nybyggda bostadsrätter.

Amorteringskravet är ett led i att minska de svenska hushållens skuldsättning och att dämpa ökningen på bostadspriser.

Login