Amorteringskrav får godkänt

BOSTAD. Regeringens förslag som amorteringskrav på nya bolån godkänns av juristerna i Lagrådet.

Lagrådet har gjort bedömningen att regeringens förslag inte strider mot regeringsformen.

Amorteringskravet ska se till att minska skuldsättningen hos de svenska hushållen, som flera experter har varnat för ligger på en för hög nivå.

Förslaget som regeringen lämnade till lagrådet har stöd hos Alliansen och Vänsterpartiet och väntas gå igenom riksdagen. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 maj 2016.

Login